Shanghai Golden Phillip Petrochemical Co đã cho khởi động lại nhà máy sản xuất HDPE vào ngày 10/4/2017.

Shanghai Golden Phillip Petrochemical Co đã cho khởi động lại nhà máy sản xuất HDPE vào ngày 10/4/2017. Nhà máy này có công suất 135.000 tấn/năm

Share:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top