EnglishVietnamese

Shanghai Golden Phillip Petrochemical Co đã cho khởi động lại nhà máy sản xuất HDPE vào ngày 10/4/2017.

Shanghai Golden Phillip Petrochemical Co đã cho khởi động lại nhà máy sản xuất HDPE vào ngày 10/4/2017. Nhà máy này có công suất 135.000 tấn/năm

Khách hàng của chúng tôi
BIDV
qamar
Vietcombank
mobil
hanwha
tasnee
ptt
Basell