EnglishVietnamese
Hạt nhựa  LDPE 260GG

Ứng dụng của LDPE 260GG:
+ Dùng làm Shring film
+ Dùng làm film dùng cho nhà kính
+ Dùng làm túi shopping , và các loại bao bì

Khách hàng của chúng tôi
BIDV
qamar
Vietcombank
mobil
hanwha
tasnee
ptt
Basell